Hội nghị tập huấn sử dụng SGK lớp 1 bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" cho các báo cáo viên của NXB Giáo dục Việt Nam

[03/06/2020 10:42:47 AM]

 f

Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm