Hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2015-2020 các đơn vị thành viên NXBGDVN khu vực miền Trung

[24/06/2020 10:49:24 AM]

 

Ông Ông Thừa Phú - Giám đốc NXBGD tại TP Đà Nẵng 

phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025 tại Hội nghị

 

Ông Trần Trung - Nguyên Giám đốc Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Bà Trần Thi Hằng Mơ - Trưởng ban Biên tập sách Mầm non Tiểu học Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng

Đại diện tập thể điển hình tiên tiến phát biểu tham luận tại Hội nghị 

Ông Ông Thừa Phú - kiêm Giám đốc NXBGD tại TP Đà Nẵng

tặng hoa chúc mừng các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn NXBGD tại TP Đà Nẵng

tặng hoa chúc mừng các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ông Nguyễn Trọng Nhã - Phó Giám đốc NXBGD tại TP Đà Nẵng 

tặng hoa chúc mừng các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm