Lễ kết nạp Đảng viên mới

[17/03/2022 4:13:51 PM]

Chiều ngày 17/03/2022, Chi bộ Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Cao Thụy Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Kế toán - Tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

 

Đồng chí Ông Thừa Phú – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên 

Đồng chí Ông Thừa Phú - Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới

Tại buổi lễ đồng chí Ông Thừa Phú - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Thụy Phương Thảo; nêu rõ nhiệm vụ quyền hạn của người đảng viên; phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới; phân công đồng chí Đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị Cao Thụy Phương Thảo phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

 

 


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm