KIỂM TRA CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ TẶNG SỮA ĐỘNG VIÊN CBCNV NHÀ IN

[31/05/2022 5:09:15 PM]

            Từ ngày 24/05/2022 đến ngày 27/05/2022, Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã đến thăm, động viên, tặng sữa cho các cán bộ nhân viên của 4 nhà in và kiểm tra công tác thị trường phát hành sách giáo dục khu vực miền Trung.

Tham gia cùng đoàn có ông Phạm Văn Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN, ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN, ông Ông Thừa Phú - Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng và lãnh đạo của đơn vị in.
Đoàn công tác trao tặng mỗi nhà in 3.500 hộp sữa tươi, tương đương 25 triệu đồng, nhằm động viên các nhà in đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt sản lượng in sách giáo dục và kiểm tra công tác thị trường phát hành sách giáo dục đảm bảo phục vụ tốt cho năm học 2022-2023.
Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐTV NXBGDVN
trao tặng sữa cho Công ty CP In – PHS và TBTH Quảng Nam
Ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
trao tặng sữa cho Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định
 
Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐTV NXBGDVN
và ông Ông Thừa Phú - Giám đốc NXBGD ĐN
trao tặng sữa cho CBCNV Công ty CP In - PHS và TBTH Quảng Nam
 
 
 

Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm