Tổ chức khóa đào tạo cán bộ công nhân viên Công ty Quốc doanh In Giáo dục Lào

[07/10/2022 11:00:28 AM]

             Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào: Kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày kí Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1997 - 18/7/2022).

Thực hiện kế hoạch của NXBGDVN nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ các đơn vị hữu quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao cho Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng và Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo cán bộ công nhân viên Công ty Quốc doanh In Giáo dục Lào về kỹ thuật vận hành máy in và thiết kế chế bản từ ngày 03/08/2022 đến ngày 03/10/2022.
 
Một số hình ảnh tại lễ Bế giảng và trao chứng chỉ
 cho Công nhân Công ty Quốc doanh In Giáo dục Lào
 
 
Ông Ông Thừa Phú - Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
phát biểu tại Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ
 
 
 
Ông Ông Thừa Phú - Giám đốc NXBGD tại TP. ĐN; Bà Ngô Thanh Huyền - Phó Chánh văn phòng và bà Trần Thu Hiền - Trưởng phòng ĐNTH NXBGDVN; và ông Lê Khánh Tân - Giám đốc Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng
trao chứng chỉ cho cán bộ công nhân viên CT Quốc doanh In Giáo dục Lào

Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm