Hội nghị công tác biên tập sách giáo dục năm 2022

[10/11/2022 11:00:49 AM]

 

Ngày 05-06/11/2022, tại Đà Nẵng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác biên tập sách giáo dục năm 2022.

Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác làm SGK mới, công tác khai thác đề tài, biên tập các xuất bản phẩm… của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hội nghị có trên 250 đại biểu tham dự. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch HĐTV; ông Hoàng Lê Bách - Tổng Giám đốc; ông Phạm Vĩnh Thái - Tổng biên tập; các thành viên: Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổng biên tập; Lãnh đạo và chuyên viên phòng ban cơ quan văn phòng; Lãnh đạo các Nhà xuất bản Giáo dục miền; Lãnh đạo các đơn vị thành viên; hơn 130 các Trưởng/ Phó phòng, biên tập viên, họa sĩ các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; tham dự Hội nghị có các cán bộ nguyên là Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam qua các thời kì: ông Nguyễn Như Ý, ông Vũ Dương Thụy, ông Nguyễn Quý Thao, ông Vũ Văn Hùng, ông Phan Xuân Thành.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch HĐTV NXBGDVN phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Vĩnh Thái – Tổng biên tập NXBGDVN phát biểu tại Hội nghị


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm