Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
Địa chỉ : 145 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại/Fax : (0236) 3 889 952 - 3 889 954 / (0236) 3 889 953
Email : deidco@yahoo.com       Website: www.sachgiaoduc.vn
Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức xuất bản, in và phát hành các loại sách bổ trợ, sách giáo khoa và các ấn phẩm khác.

- Sản xuất, kinh doanh: thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại.

- Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh, văn phòng làm việc.

- Đào tạo nghề: Tin học, Ngoại ngữ.


Tập thể cán bộ, nhân viên Công tyKỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm