Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Định
Địa chỉ : 219 Nguyễn Lữ - Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại/Fax : (0256) 3 525 602 / (0256) 3 525 602

Tiền thân là Công ti Sách - Thiết bị Trường học Nghĩa Bình (12/1982). Năm 1989, theo sự sắp xếp lại đơn vị địa giới hành chính cấp tỉnh, Công ti được tách làm hai đơn vị là: Công ti Sách - Thiết bị Trường học Bình Định và Công ti Sách - Thiết bị Trường học Quảng Ngãi. Năm 1999, hợp nhất hai Công ti: Công ti Sách - Thiết bị Bình Định và Công ti Phát hành sách Bình Định thành Công ti Sách và Thiết bị Bình Định.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển đổi Doanh nghiệp sang Công ti Cổ phần, ngày 25/6/2007 Công ti chính thức đổi tên mới theo Giấy Chứng nhận Đăng kí
kinh doanh Công ti cổ phần số 35000141, do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp ngày 02/07/2007 là Công ti CP Sách và Thiết bị Bình Định.
Chức năng, nhiệm vụ:
- Buôn bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; kinh doanh khách sạn, nhà hàng, bất động sản, quyền sử dụng đất, kho bãi, bán lẻ.
- Mua bán văn hoá phẩm; in lụa; sản xuất, mua bán thiết bị dạy học, dạy nghề, thiết bị điện tử, vi tính, công nghệ thông tin, phần mềm tin học và thiết bị văn phòng.
- Sản xuất và mua bán bao bì các loại, sản phẩm gỗ; Mua bán dụng cụ thể thao, đồ chơi trẻ em; Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô.

Ông Ông Thừa Phú - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Công tyKỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm