Công ty CP Sách - Thiết bị Quảng Ngãi
Địa chỉ : 939 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại/Fax : (0255) 3 831 558 / (0255) 3 831 539

Chức năng, nhiệm vụ:
- Cung ứng các ấn phẩm, sản phẩm giáo dục (Sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị dạy học, vở học sinh,...).
- Xây dựng các phòng học bộ môn Lí, Hoá, Sinh, phòng thí nghiệm thực hành, phòng tin học, nghe nhìn, phòng truyền thống nhà trường, thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia phục vụ cho các ngành học, bậc học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm