Phần mềm thư viện :

Hệ thống quản lí thư viện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bao gồm bao gồm: Phần mềm quản lí thư viện trường học và website tra cứu, đăng kí mượn sách trực tuyến (http://thuvien24.vn hoặc http://muonsach.vn)

Phần mềm quản lí thư viện trường học được xây dựng trên cơ sở kĩ thuật chuyên môn nghiệp vụ thư viện với mục đích yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí thư viện trong mọi mặt công tác. Phần mềm có các tính năng nổi bật:

-       Có đầy đủ tính năng phục vụ cho hệ thống thư viện trường học. Sát với công tác chỉ đạo nghiệp vụ thư viện trường học.

-       Tra cứu sách với nhiều hình thức, đặc biệt hỗ trợ tìm và đăng kí mượn trên Internet mọi lúc, mọi nơi.

-       Miễn phí khai thác kho dữ liệu biên mục tập trung trên Internet của NXBGDVN.

Đơn vị phát hành:

Công ty CP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Trung

Địa chỉ: 223 Lê Đình Lý – Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0236 3 89 89 91. Hotline: 0905 142 028 (Mr. Trí – Trưởng phòng Kinh doanh Thiết bị Giáo dục)Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm