1. Chi bộ:
- Ông ÔNG THỪA PHÚ - Bí Thư
- Ông NGUYỄN TRỌNG NHÃ - Phó Bí Thư
- Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Cấp uỷ viên

2. Công đoàn:
- Bà PHẠM THỊ THU HƯƠNG - Chủ tịch
- Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Phó Chủ tịch
- Ông BÙI ĐỨC MINH - UV BCH
 Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm