Đoàn thể :

1. Chi bộ:
- Ông ÔNG THỪA PHÚ - Bí Thư
- Ông LÝ XUÂN HOÀN - Phó Bí Thư
- Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Cấp uỷ viên

2. Công đoàn:
- Bà PHẠM THỊ THU HƯƠNG - Chủ tịch
- Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Phó Chủ tịch
- Ông BÙI ĐỨC MINH - UV BCH

3. Chi đoàn:
- Ông ĐẶNG CÔNG ĐỨC - Phó Bí thư

Kỉ yếu 20 năm (1994-2014) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm
Quảng cáo 

CALL : 0983 999 579