1. Chi bộ:
- Ông ÔNG THỪA PHÚ - Bí Thư
- Ông NGUYỄN TRỌNG NHÃ - Phó Bí Thư
- Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Cấp uỷ viên

2. Công đoàn:
- Bà PHẠM THỊ THU HƯƠNG - Chủ tịch
- Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Phó Chủ tịch
- Bà NGUYỄN THỊ TRINH – Phó Chủ tích
- Ông HUỲNH HOÀNG ĐÔNG - Ủy viên BCH
- Bà PHẠM THỊ CẨM NHUNG - Ủy viên BCHKỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm