Hội thi VN-TT chào mừng 55 thành lập NXBGDVN

Bà Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan TP Đà Nẵng

Bà Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan TP Đà Nẵng

Xem tất cả

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm