Giải bóng đá mini NXBGD tại Tp. mở rộng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013

Lễ khai mạc

Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc giải

Phát biểu khai mạc giải

Khởi động

Khởi động

Xem tất cả

Kỉ yếu 20 năm (1994-2014) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm
Quảng cáo 

CALL : 0983 999 579