Sách giáo khoa :

Được sự phân công của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng chịu trách nhiệm phát hành sách giáo khoa đến các Công ti CP Sách - TBTH và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân trong khu vực 9 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên (bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Kon Tum).

Danh sách các đối tác phát hành:

01. Công ti CP Sách & TBGD Quảng Bình

02. Công ty TNHH Sách - Văn hoá Thời Đại

03. Công ti CP In - PH Sách - TBTH Quảng Trị

04. Công ti CP Sách - TBTH Thừa Thiên Huế

05. Công ti CP Sách - TBTH Đà Nẵng

06. Công ti CP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng

07. Công ti CP Đầu tư & Phát triển GD Đà Nẵng

08. Công ti CP In - PH Sách - TBTH Quảng Nam

09. Công ti CP Sách - TBTH Quảng Nam

10. Công ti CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quảng Nam

11. Công ti CP Sách - Thiết bị Quảng Ngãi

12. Công ti CP Sách - Thiết bị Bình Định

13. Công ti CP Sách - TBTH Gia Lai

14. Công ti CP In và DVVH Gia Lai

15. Công ti CP Sách - TBTH Kon Tum

16. Công ti TNHH MTV Sách & TBGD Phước LộcKỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm