Công ty CP Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại/Fax : (0236) 3 797 971- 3 797 955 / (0236) 3 797 974
Email : daebco@sachgiaoduc.com       Website: www.sachgiaoduc.com

Công ti CP Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng được thành lập vào tháng 3 năm 2004, tiền thân là phòng Phát hành Sách tham khảo của NXB Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Liên kết xuất bản, in và phát hành sách, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD Rom và các ấn phẩm khác.

- Sản xuất, kinh doanh các loại văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục.

- Đại lí mua bán, kí gởi hàng hoá.

- Xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm có liên quan đến chức năng hoạt động của Công ti...

- Phục vụ việc giảng dạy và học tập cho các ngành học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân.


Tập thể cán bộ, nhân viên Công tyKỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm