Công ty CP Sách & Thiết bị Giáo dục miền Trung
Địa chỉ : 223 Lê Đình Lý, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại/Fax : (0236) 3 898 985 / (0236) 3 898 282
Email : cbe@dng.vnn.vn       Website: www.cbe.com.vn
Chức năng, nhiệm vụ:

- In - phát hành sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục phục vụ ngành Giáo dục - Đào tạo của các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên.

- Kinh doanh và sản xuất Thiết bị Giáo dục - Liên kết xuất bản sách, báo, tập chí ấn phẩm.

- Cho thuê văn phòng, mặt bằng.

Ông Ông Thừa Phú - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN chụp hình chung với tập thể cán bộ, nhân viên Công ty
Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm