Công ty CP In Sách Giáo khoa Hoà Phát
Địa chỉ : 157 Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại/Fax : (0236) 3 680 057 / (0236) 3 841 258
Website: www.inhoaphat.vn

Tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hoà Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập từ tháng 4/1996 ; phát triển thành công ti Cổ phần vào tháng 1 năm 2004.

Chức năng, nhiệm vụ:

- In sách giáo khoa - sách bổ trợ, sách báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các loại giấy tờ quản lí kinh tế xã hội;

- Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay, và các loại văn phòng phẩm khác;

- Nhập khẩu vật tư thiết bị kĩ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh;

- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in; Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ẩn phẩm khác;

- Sản xuất, kinh doanh thiết bị, dụng cụ giáo dục; Kinh doanh vận tải hàng, vận tải khách theo Hợp đồng;

- Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất; Dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh.

Trụ sở Công ty

Ngô sao chất lượng quốc tế với cam kết về chất lượng
do tổ chức Business Initiative Directions (B.I.D) trao tặng tại Thụy Sĩ
Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm