Giới thiệu sách "Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860)"

[24/05/2014 12:00:00 AM]

Ngày 24/5/2014 Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng phối hợp với Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng tổ chức giới thiệu cuốn sách  "Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860)"


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm