Hội nghị triển khai công tác phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 khu vực miền Trung

[11/05/2023 3:06:08 PM]

 Ngày 10/5/2023, tại Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, NXBGD Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 khu vực miền Trung.

Đại biểu tham dự hội nghị gồm có: ông Lê Huy – Phó TGĐ NXBGDVN và các cán bộ của NXBGDVN; ông Ông Thừa Phú – Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng và cán bộ của NXBGD tại TP. Đà Nẵng; lãnh đạo và cán bộ Công ty CP Đầu tư và PTGD Đà Nẵng, Công ty CP Sách và TBGD miền Trung và 12 Công ty đối tác phát hành của NXBGDVN tại 11 tỉnh, thành khu vực miền Trung.
Nội dung hội nghị báo cáo về kết quả công tác phát hành SGD phục vụ năm học 2022-2023 tại khu vực miền Trung; báo cáo kế hoạch triển khai công tác phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 của NXBGDVN; rất nhiều đại biểu phát biểu, thảo luận sôi nổi, chia sẻ, trách nhiệm và đồng thuận cao.
Với tinh thần làm việc khẩn trương và hiệu quả, hội nghị triển khai công tác phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 khu vực miền Trung đã hoàn thành tốt các nội dung hội nghị. Sự trao đổi, đóng góp ý kiến tích cực của các vị đại biểu, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo NXBGDVN, nhiều vấn đề đã được sáng tỏ và giải quyết thấu đáo, tạo niềm tin cho toàn bộ hệ thống phát hành sách giáo dục tại khu vực miền Trung vào một năm kế hoạch mới thành công.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
 
 

Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm