Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng trao tặng 120 bộ SGK cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng

[07/09/2020 5:16:24 PM]

Ngày 10/7/2020, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) - Công an TP Đà Nẵng trao tặng 70 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hòa Bắc. 

Vào tháng 8/2020,  thông qua chùa Bảo Tịnh (Hòa Ninh - Hòa Vang - TP Đà Nẵng) Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng trao tặng 50 bộ SGK cho các em có hoàn cảnh khó khăn. 


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm