Hoàn thành trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh miền Trung

[15/09/2021 11:26:58 AM]

Thực hiện chương trình "Cùng tiếp bước em đến trường" tặng 50.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của NXBGDVN, sáng ngày 13/9/2021, tại lễ khai giảng năm học mới được Đài phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa truyền hình trực tiếp, Công ty CP Sách và TBTH Khánh Hòa đã trao tặng 700 bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 của NXBGDVN cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian qua, tại các tỉnh thành phố khu vực miền Trung dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh. Sau rất nhiều cố gắng, việc trao tặng sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành kế hoạch tặng hơn 7000 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 11 tỉnh thành khu vực miền Trung, thực hiện Chương trình tặng 50.000 bộ sách giáo khoa của NXBGDVN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm