Tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của NXBGDVN chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại TP. Huế

[25/04/2023 2:51:16 PM]

       Thực hiện chỉ đạo của Bộ thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, in và Phát hành chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Được NXBGDVN giao nhiệm vụ, NXBGD tại TP. Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với Công ty CP Sách và TBTH Thừa Thiên Huế đăng ký tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của NXBGDVN tại TP. Huế từ ngày 21-25/4/2023. Với lượng sách phong phú, chất lượng; sự tận tình, trách nhiệm triển khai thực hiện của CBNV những đơn vị được giao nhiệm vụ, gian hàng trưng bày, giới thiệu của NXBGDVN đã phục vụ tốt, góp thành công cho các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Một số hình ảnh tại gian hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm