TẬP HUẤN BÁO CÁO VIÊN BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SGK CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

[30/06/2022 3:09:42 PM]

      Trong các ngày 17, 18, 19 và 24, 25, 26 tháng 6/2022, thực hiện kế hoạch của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn cho trên 700 báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm